Dr Bartolome

Bartolomé

Reaktion vid stress

bart

Artikel av dr. Bartolomé de la Torre

Människor beter sig på många olika sätt vid situationer som hotar deras grundtrygghet och dessa reaktioner kallar vi för stress. Vissa utmanar hotet medan andra ryggar tillbaka och flyr. Dessa beteenden beror på en serie reaktioner i ett självstyrande system baserat på hormonella förändringar och som är skiljt från det centrala nervsystemet. Dessa reaktioner hjälper oss att svara på hot, antingen genom attack eller genom flykt, det så kallad anpassningssyndromet.

För hundrtusentals år sedan var detta syndrom gemensamt för djur och människans förfäder. Försvaret mot yttre hot bestod då huvudsakligen av fysisk styrka. Under årens lopp har människans hjärna vidareutvecklats intellektuellt, socialt och beteendemässigt. Vi har under tiden skapat det moderna samhället. Samtidig har utvecklingen skapats en ny typ av stress, den psykologiska stressen.  

Vid ett verkligt eller inbillat hot skapas i första hand känslor som ångest ? rädsla, oro eller ilska. Detta startar reaktionskedjan från beredskapssystemet, som i sin tur påverkar vår fysiologi, vårt beteende och vårt välbefinnande.

När individen har bemästrat situationen återgår systemet till sitt grundtillstånd. Misslyckande att hantera situationen skapar däremot en känsla av frustration, och kan leda till psykiska besvär såsom rastlöshet, leda och sömnlöshet samt fysiska besvär såsom magbesvär och huvudvärk etc.. Detta kan, i sin tur, leda till skadliga beteenden som ökad rökning och ökat intag av alkohol, bland många andra. Om stresstillståndet blir långvarig kan det leda till utvecklingen av många olika sjukdomtillstånd.

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply