Jing

Jing Hu

Jing har över 10 års erfarenhet som TCM masseuse i Kina och Sverige. Hon har lång erfarenhet av behandling med tuina massage, akupressur, behandlingsmassage, guasha och koppning. Hons specialiteter är: diskbråck, ryggbesvär, artros, huvudvärk, yrsel, whiplash, dålig blodcirkulation, mm

 

Presets
Main Style
Patterns
Accent Color
Apply